Parsifal Dyster

Historien om Parsifal Dyster fra LEGO® Minifigures

Parsifal Dyster er sjef for magisikkerhet og leder magidepartementets rettshåndhevelsesavdeling i MACUSA (den amerikanske magikongressen). Han er en respektert og mektig svartspaner og svært dyktig trollmann som har lite til overs for kriminelle som våger å bryte lovene i trollmannsverdenen, og da spesielt dem som har med hemmelighold å gjøre. Men ikke alt ved ham er som det skal være med ... Parsifal har nemlig et heller tvilsomt forhold til den beryktede trollmannen i svartekunster, Gellert Grindelwald ...

Parsifal Dyster

Parsifal Dyster

Parsifal Dyster