Ned Flanders

Som nabo til Simpson-familien må Ned Flanders tåle veldig mye støy og bråk – og han gjør dette med en irriterende munterhet. Jo hyggeligere og snillere han er, jo galere blir Homer. Han skjønner bare ikke hva som feiler ham!