LEGO® VIP-gave når du handler for mer enn 860 kr*Handle nå

LEGO® VIP-gave når du handler for mer enn 860 kr*Handle nå

Search by Skill | LEGO® DUPLO® | LEGO.com

Handle etter ferdighetsnivå

LEGO® DUPLO® er mer enn klosser og deler ...

Det er en tro på at lek er et grunnleggende element i barns utvikling. Et løfte om å gi barn det aller beste, både når det gjelder kvalitet, design og (viktigst av alt) muligheter til å uttrykke seg, i en tid hvor de utvikler seg i et rasende tempo og lærer viktige ferdigheter.

LEGO DUPLO hjelper barn å utvikle ferdighetene de trenger i livet. Vår filosofi er at det ikke skal være noen "riktig" eller "feil" måte å leke på. Settene våre bygger på en rekke ulike tema, har et bredt og mangfoldig utvalg figurer, farger og gjenkjennelige elementer, som barnet kan kombinere akkurat slik det vil, og dermed utforske og utvikle seg i riktig tempo. Målet vårt er å gi barnet en verden full av muligheter – ikke svar. For når barn har det gøy, skjer læringen naturlig.

Hvert eneste sett som forlater fabrikken vår, er laget for å hjelpe barnet å utvikle flest mulig ferdigheter. Les mer om hvordan (og hvorfor) vi oppnår dette, under de forskjellige ferdighetene nedenfor!

SOSIALE FERDIGHETER

... som kommunikasjon ... samarbeid ... empati ...

Det er i de aller første leveårene barn lærer og engasjerer seg i liksomlek. Slik lek hjelper barnet å sette seg inn i andres situasjon og danner grunnlaget for empati. Denne lekeformen er dessuten som skapt for å lære å samarbeide, kommunisere og forstå andres syn ved å dele tanker, skape historier og forhandle om regler.

I tillegg kan liksomlek sammen med andre (for eksempel forelder eller søsken) hjelpe barnet å forstå sosiale spilleregler, slik at de kan etablere gode relasjoner til andre.

Disse nøye utvalgte DUPLO settene hjelper barn med å bygge, rollespille og dele historiene sine. Enten de oppmuntrer til turtaking inspirert av vanlige hverdagssituasjoner, stimulerer til rollespill med ekte (og ikke full så ekte) rollemodeller og helter, eller introduserer dem for dyrenes fantastiske verden.

 • 10952 Låve, traktor og bondegårdsdyr

  Per Olsen hadde nok likt denne samlingen ...
On slide 1 of 5

KOGNITIVE FERDIGHETER 

... som tall og bokstaver ... former og farger ... konsentrasjon ...

Å møte symboler, bokstaver og tall gjennom lek har vist seg å bidra positivt til barns språkutvikling, mens problemløsningsoppgaver bidrar til å skjerpe konsentrasjonen. 

Alle produktene våre er laget for å fremme den kognitive utviklingen, men disse DUPLO settene er spesielt utviklet for å oppmuntre barnet til å løse utfordringer og for å belønne evnen til å tenke nytt, på en kjent (og aller viktigst) morsom måte.

Settene tar utgangspunkt i former, farger, bokstaver og tall, og gjennom DUPLO lek tar det ikke lang tid før barnet har tilegnet seg ny kunnskap.

 • 10847 Talltog

  Gjør klar til avgang! Neste stopp: Morsom læring
On slide 1 of 5

KREATIVE FERDIGHETER

... som fantasi ... selvstendig tenkning ... kreativitet ...

Forskning viser at lek og kreativitet hjelper barn med å sette endringer de opplever i hverdagen, inn i sammenheng og tenke ut løsninger på egenhånd. Leker som kan brukes på mange ulike måter, stimulerer denne utviklingen, i motsetning til leker som legger faste føringer for barnas lek. 

De store DUPLO klossene våre er perfekte for barn i førskolealder. Klossene lar dem utfolde seg fritt, slik at de kan utforske ideene sine og utvikle fantasien. 

Settene har klare, sterke farger, og den vesle minibyggeren din kan leke med dem akkurat slik han eller hun vil!

 • 10887 Kreativ moro

  Bygg en regnbue av fargerike klosser!
On slide 1 of 5

MOTORISKE FERDIGHETER

... som bevegelse og balanse ... rom ... motorikk ...

Fysisk aktiv lek kan fremme akademisk læring, selvregulering og sosial kompetanse.

Ved å bygge høyere, sette på hjul og plassere klossene både vidt og bredt får små barn viktig trening i å holde seg på føttene og forbedre hånd-øye-koordinasjonen mens de leker med DUPLO.

Enten de suser rundt på lekehjul, strekker seg på tå for å feste den øverste klossen på tårnet, eller øver på å sette to klosser sammen, vil settene hjelpe barn med å utvikle sine motoriske ferdigheter på en skikkelig gøyal måte!

 • 10931 Lastebil og beltegravemaskin

  Gravemaskiner, bulldosere ... alt som er gøy!
On slide 1 of 5

EMOSJONELLE FERDIGHETER

... som utholdenhet ... uttrykksevne ... selvtillit ...

Dette er sentrale ferdigheter for dagens og fremtidige generasjoner, og derfor også et fokusområde hos oss. 

Utholdenhet er en grunnleggende egenskap som kommer godt med i alle typer læring, og som hjelper barna å takle utfordringer i en verden hvor det eneste som aldri endrer seg, er at alt endrer seg. Uttrykksevne hjelper dem å se følelsene sine i en kontekst og ikke være redd for å gi uttrykk for meningene sine eller for å realisere ideene sine. Selvtillit er essensielt og gir barna troen på at de kan få til alt, hjelper dem å gripe nye og spennende muligheter, og skaper en innstilling de vil nyte godt av resten av livet. 

Mens barnet øver på å sette DUPLO klosser sammen og forsøker å bygge eller bygge om ting slik det ser det for seg (gjerne om att og om att), styrkes barnets utholdenhet for hvert eneste forsøk. Etter hvert som det oppdager nye farger, symboler og strukturer, vil det finne nye måter å uttrykke sine innerste tanker på. Og i takt med at nye ferdigheter mestres, opplever barnet at selvtilliten vokser.

 • 10955 Dyretog

  En perfekt introduksjon til dyreriket!
On slide 1 of 5

Gå til startsiden

Lær mer om verdien (og verdiene) til LEGO® DUPLO® og se hvilket sett som er perfekt for den lille byggmesteren din!