Læring gjennom lek

Læring gjennom lek

Læring gjennom lek: I hodet på små barn

Vi tror fullt og fast på verdien av å lære gjennom lek og har valgt dette som en rettesnor for virksomheten vår. Hør hva småbarnspedagoger fra hele verden sier om betydningen av glede og lek i tidlige barneår.

Slik bygges koblingene i barnehjernen

Hør pedagogene fortelle om hvor viktig gledesfylt lek er for barnas læring.

«Ferdighetene barn tilegner seg tidlig i livet, danner grunnlaget for læring av mer komplekse ferdigheter senere»

Slik utvikler små barn selvtillit og uttrykksevne

Eksperter på barns utvikling forteller hvordan små barns fantasi stimuleres når de utforsker former og fortellinger.

Slik gir du små barn ferdighetene de vil trenge på skolen

Hør pedagogene fortelle om hvordan barn kan bygge viktige ferdigheter gjennom byggelek.

Gå til startsiden

Lær mer om verdien (og verdiene) til LEGO® DUPLO®, og se hvilket sett som er perfekt for den lille byggmesteren din!