LAST NED

LEGO® POWERED UP-

APPEN

Klikk på koblingen nedenfor for å laste ned LEGO® Powered Up appen nå.

KJØR AKKURAT SOM LEGO® BATMAN™

Send Dark Knight på et app-drevet eventyr med det utrolige settet 76112 App-styrt Batmobil! Bygg denne motoriserte fjernkontrollstyrte modellen med to LEGO® motorer som drives av en Bluetooth-batterihub, så kan du styre den med mobilen eller nettbrettet. Om du styrer opp, ned, til venstre, til høyre eller til og med rundt i en sirkel, vil du kunne sende Batman™ rett til åstedet!
 • 00:26
  Få tak i den app-styrte Batmobilen!

  Få tak i den app-styrte Batmobilen!

 • 00:18
  Bygg den app-styrt Batmobilen raskt!

  Bygg den app-styrt Batmobilen raskt!

 • 00:28
  Veiledning for den app-styrte Batmobilen

  Veiledning for den app-styrte Batmobilen

Funksjoner

 • Nytt i august 2018: LEGO Batman minifigurer
 • Batterihub med to middels motorer
 • Rask firehjulsdrift
 • Cockpit som kan åpnes helt
 • 11 Bat-våpen og -elementer som kan tilpasses
 • Manuelt aktiverte doble knott-skytere
 • Hurtigstart på/av knapp
 • To forskjellige grensesnitt for LEGO Powered Up-appen
 • Kontroller kompatibilitet på LEGO.com/devicecheck

Hjelp og support

 • Sp. Hvorfor fungerer ikke den app-styrte LEGO® batmobilen min?

  Sv. Hvis batmobilen ikke fungerer, kan du følge denne trinnvise feilsøkingsguiden:

  1. Sett inn seks nye batterier i LEGO® Powered Up huben. Vi anbefaler bruk av alkaliske batterier – de varer lenger. Hvis du bruker det oppladbare batteriet, må du sjekke at det er fulladet.
  2. Pass på at alle koblinger er skikkelig festet – sjekk side 76 i byggeinstruksjonene for hjelp.
  3. Pass på at Bluetooth-tilkoblingen mellom LEGO Powered Up appen og huben fungerer. Begge må være slått på og tilkoblet for at de skal kunne «snakke» sammen.
  4. Pass på at motorene roterer uhindret.
  5. Hvis batmobilen din fremdeles ikke virker, må du sammenligne modellen din med byggeinstruksjonene for å sjekke at ingen deler mangler. Har du mistet byggeinstruksjonene dine, finner du en gratis, nedlastbar versjon her. (lenke til https://www.LEGO.com/en-my/service/buildinginstructions)

 • Sp. Hvordan tilbakestiller jeg LEGO® Powered Up huben?

  Sv. Når huben og LEGO® Powered Up appen har vært koblet sammen, husker de hverandre neste gang du slår dem på samtidig. Vil du tilbakestille koblingene, kan du angi at de skal glemme andre enheter. Pass på at enheten er avslått, trykk og hold den grønne knappen inne til lyset blir lilla.


 • Sp. Hvordan skifter jeg batterier i LEGO® App-styrt Batmobil modellen min?

  Sv. På side 72 i byggeinstruksjonene finner du et avsnitt med infografikk som viser deg hvordan du setter inn batterier i LEGO® Powered Up huben. Du kan også følge denne trinnvise veiledningen:

  1. Ta av hub-enheten bak på [JC1] [NK2] på batmobilen. 
  2. Bruk en skrutrekker for å fjerne de to skruene på undersiden av huben. (Barn: Det kan være lurt å spørre foreldrene dine om å hjelpe deg med å gjøre dette.)
  3. Bytt ut alle seks batterier med nye alkaliske AAA-batterier av høy kvalitet. 

  Huben fungerer best med AAA-batterier som gir 1,5 volt hver. Grunnen er at batmobilens motor trenger nesten 9 volt (6 x 1,5 volt) for å fungere ordentlig. Oppladbare AAA-batterier gir vanligvis bare 1,2 volt hver, noe som gir deg bare 7,2 volt til sammen, og det er ikke nok til å få batmobilen til å kjøre.

  Enkelte batterimerker har litt annerledes design og vil fungere bedre enn andre. Batterier med en noe større positiv pol (enden på batteriet med +-tegn), fungerer ofte bedre med kontaktene i våre Powered Up komponenter. Hvis komponentene ikke begynner å lyse, er det med andre ord lurt å prøve et annet merke som har større positiv pol enn det du har prøvd. Tommelfingerregelen er at du ikke bør blande merker eller bruke gamle og nye batterier sammen.


 • Sp. Hvorfor beveger den app-styrte LEGO® batmobilen min seg vinglete når den kjører?

  Sv. Det kan hende at dekkene ikke er ordentlig skjøvet inn på felgene. Sjekk at de er satt på riktig, og prøv igjen.
 • Sp. Kan jeg bruke og koble til den nye LEGO® Powered Up huben, motorene og lysene sammen med min gamle LEGO Power Functions batteriboks og motorer?

  Sv. Det kan du dessverre ikke. Teknologien bak Power Functions (infrarødt signal) og Powered Up (Bluetooth) pluss nye ledninger betyr at de to systemene ikke er kompatible. 


 • Sp. Hvordan vet jeg når batteriene i LEGO® App-styrt Batmobil begynner å bli gamle?

  Sv. Når batteriene i LEGO® Powered Up huben begynner å bli dårlige, blinker lysene oransje. Gjør de ikke det, er det bare å kjøre på!


 • Sp. Hvilke minimumskrav gjelder for LEGO® Powered Up appen?

  Sv. Besøk LEGO.com/devicecheck for å sjekke om appen er kompatibel med smartenheten din.


 • Sp. Hvordan kobler jeg til eller sjekker koblingen mellom en LEGO® Powered Up fjernkontroll og LEGO Powered Up huben i min app-styrte LEGO batmobil?

  Sv. Trykk samtidig på de grønne knappene på huben og fjernkontrollen. Lysene på begge komponentene skal da gå fra å blinke hvitt til å lyse med den samme fargen. Det betyr at de er sammenkoblet.


 • Sp. Hva er forskjellen mellom LEGO® Powered Up fjernkontrollen og LEGO Powered Up appen?

  Sv. Fjernkontrollen og appen har de samme basisfunksjonene, det vil si at begge får LEGO® App-styrt Batmobil modellen til å kjøre og stoppe. Fjernkontrollens funksjonalitet ligner mest på funksjonaliteten du får med appens blå grensesnitt, siden begge er basert på +- og –-kontroller. Appen byr imidlertid på ekstrafunksjoner i tillegg til dette, inkludert lyder og speedometre og seks forhåndsprogrammerte funksjoner.


 • Sp. Kan jeg kode den app-styrte LEGO® batmobilen min?

  Sv. Ja, en kodeaktivitet vil bli lansert i LEGO® Powered Up appen sent i 2018. Oppdateringen vil bli varslet i selve appen og på LEGO.no/batmobile.


 • Sp. Hvordan finner jeg ut om enheten min har Bluetooth Low Energy?

  Sv. Se i enhetsinnstillingene (på smarttelefonen eller nettbrettet) for Bluetooth-logoen, hvor du ser status. Hvis du tror at Bluetooth-funksjonen på enheten din ikke fungerer som den skal, kan du be om å få sjekket enheten der du kjøpte den.


 • Sp. Kan jeg bruke en LEGO® Powered Up fjernkontroll sammen med min app-styrte LEGO batmobil?

  Sv. Ja! LEGO® Powered Up huben i batmobilen kan raskt og enkelt kobles til en Powered Up fjernkontroll. På fjernkontrollen ser du to sett med kontroller som er merket med henholdsvis A og B. Vri rundt slik at det ene settet viser + og det andre settet viser – (slik at for eksempel A-settet har symbolet + øverst, og B-settet har symbolet – øverst). Hvis begge settene med kontroller er satt til det samme (begge + eller –), vil batmobilen bare snurre rundt og ikke bevege seg forover og bakover.


 • Sp. Jeg tror jeg mangler en del til LEGO® App-styrt Batmobil modellen min. Hva skal jeg gjøre?

  Sv. Mindre deler blir ofte skjult inni de store ballongdekkene. Sjekk derfor dekkene godt, og let også i esken og i rommet hvor du åpnet settet. Hvis du fortsatt ikke finner delen, hjelper vi deg gjerne her.
 • Sp. Hvordan fungerer LEGO® Powered Up fjernkontrollen?

  Sv. Fjernkontrollen fungerer på mange måter likt som smartenheten din (smarttelefon eller nettbrett), og styrer andre elektroniske enheter via Bluetooth. Hvis du kobler fjernkontrollen til LEGO® Powered Up huben til LEGO App-styrt Batmobil modellen, kan du få kjøretøyet til å bevege seg eller stoppe.


 • Sp. Hvorfor faller cockpiten på den app-styrte LEGO® batmobilen av?

  Sv. Det er bare bunnen på cockpiten som er festet til batmobilen, ikke toppen. Pass på å trykke bare den nederste delen av cockpiten på plass.
 • Sp. Hvorfor beveger den app-styrte LEGO® batmobilen min seg i en slak bue?

  Sv. Siden de to motorene er montert på forskjellige aksler, er ikke hjulene perfekt justert i forhold til hverandre. Det kan føre til at batmobilen svinger svakt. Det er altså helt vanlig og påvirker ikke modellens ytelse eller manøvrerbarhet.
 • Sp. Kan jeg avfyre knotteskyterne på den app-styrte LEGO® batmobilen ved hjelp av LEGO Powered Up appen?

  Sv. Nei, skyterne kan bare avfyres for hånd.
 • Sp. Hvordan sjekker jeg koblingen mellom LEGO Powered Up huben og LEGO® Powered Up appen?

  Sv. Når huben kobles til appen, begynner hubens indikatorlampe å lyse blått. I appen: Under Activities ser du symbolet øverst til venstre på skjermen. Det viser at appen er koblet til en hub. 

  Om du trykker på symbolet, åpnes Connection Center, hvor du kan se alle hubene som er tilgjengelige. Bilder med grå bakgrunn angir tilgjengelige huber. Bilder med hvit bakgrunn og en strek tvers gjennom enheten, angir utilgjengelige huber.

 • Sp. Hvordan kan jeg manøvrere LEGO® App-styrt Batmobil modellen ved hjelp av LEGO Powered Up appen?

  Sv. Det avhenger av hvilket app-grensesnitt du bruker. 

  a. Med det røde grensesnittets to skyvebrytere kan du kjøre i forskjellige hastigheter. Skyv dem opp eller ned for å bevege batmobilen forover eller bakover. Slipp skyvebryterne for å stoppe. Skyvebryterne går da automatisk tilbake til midtstilling. 

  b. Med det blå grensesnittet kan du kjøre på topp hastighet, og her finner du to sett med +- og –-knapper. Trykk og hold nede enten begge +-knappene eller begge –-knappene samtidig for å flytte batmobilen forover eller bakover. Slipp knappene for å stoppe batmobilen.

 • Sp. Hvor mange motorer kan styres ved hjelp av én LEGO® Powered Up hub?

  Sv. Huben har to porter, A og B. Det gjør det mulig å koble til og styre to motorer eller for eksempel én motor og lys.


 • Sp. Er det mulig å kjøre flere app-styrte LEGO® Batmobil modeller samtidig?

  Nei, denne funksjonaliteten vil dessverre ikke være tilgjengelig på lanseringstidspunktet.
 • Sp. Trenger jeg LEGO® Powered Up appen for å få min app-styrte LEGO batmobil til å bevege seg?

  Sv. Ja. Du kan bevege batmobilen for hånd, men du vil kjenne motstand ettersom hjulene er motoriserte, ikke mekaniske. Den beste lekeopplevelsen får du med appen.  

 • Sp. Hvor langt rekker Bluetooth-signalet mellom LEGO® Powered Up appen og LEGO Powered Up huben?

  Sv. Bluetooth-signalet rekker vanligvis omkring 10 meter ved fri sikt, men dette kan variere avhengig av følgende faktorer: Dårlig batteri i LEGO® Powered Up fjernkontrollen (hvis du bruker det) og hindringer (for eksempel betongvegger), kan redusere signalrekkevidden. Hvis du synes rekkevidden er dårligere enn forventet, kan du prøve å fjerne hindringer eller leke med batmobilen et annet sted.


 • Sp. Hvorfor kjører ikke den app-styrte LEGO® batmobilen min?

  Sv. For at batmobilen skal bevege seg må motorene være vendt i motsatt retning av hverandre. Motorene er halvt grå og halvt hvite. Snu derfor kjøretøyet opp ned for å sjekke at fargene står motsatt av hverandre. Hvis fargene står samme vei, kan du se på side 33 i byggeinstruksjonene for å finne ut hvordan du bygger om denne delen av modellen.
 • Sp. Hvorfor beveger den app-styrte LEGO® batmobilen min seg bare på den ene siden uten å gå forover?

  Sv. For å få batmobilen til å gå forover eller bakover må du styre begge motorene samtidig. Det kan du gjøre ved hjelp av LEGO® Powered Up appens røde grensesnitt, hvor du beveger begge skyvebryterne samtidig. Du kan også trykke på og holde nede enten begge +-kontrollene eller begge –-kontrollene i det blå grensesnittet.
 • Sp. Hvilke smartenheter er kompatible med LEGO® Powered Up-appen?

  Sv. Gå til LEGO.com/devicecheck å se om smartenheten din oppfyller minimumskravene.