• DC Superhero Girls

Batgirl™

Historien om Batgirl™ fra LEGO® DC Super Hero Girls™

Batgirl er et teknisk geni og en fantastisk detektiv. Selv om hun ikke har tradisjonelle superkrefter, er Batgirl en fantastisk problemløser som aldri gir opp. Hun gjør alltid mer enn det andre forventer av henne.

Batgirl™

Batgirl™

Batgirl™