TV-reklame for Poes X-Wing Fighter mot Kylo Rens Command Shuttle

nov 1. 2015

Poe går til angrep på Kylo Rens Command Shuttle i sin X-Wing Fighter.