Hinderbane for microfighter.

mai 24. 2016

Det er treningsdag for TIE-piloter på Dødsstjernen, og Darth Vader bruker Kraften på sin TIE Advanced Microfighter for å legge listen høyt for den ferskeste TIE-piloten. Vil piloten klare utfordringen?