Oppgjør med Jedi Interceptor

sep 8. 2016

En patruljerende Vulture Droid oppdager målet: Obi-Wan Kenobi i sin Jedi-starfighter. Vil droiden klare å sette en stopper for Kraftens Jedi-mester?