75131 Motstandsbevegelsens stridspakke

  • Motstandsbevegelsens stridspakke
  • Motstandsbevegelsens stridspakke

Styrkene fra First Order er oppdaget ikke langt unna og må stanses. Sett opprørssoldatene i speederen, lad skyteren og reis ut for å finne dem!