75132 First Orders stridspakke

  • First Orders stridspakke
  • First Orders stridspakke

Opprørsstyrkene nærmer seg og må slås tilbake med den kraftige turbolaseren. Hent ammunisjon fra våpenlageret, lokaliser målet fra k ontrollsenteret og vær klar til å skyte!