75157 Kaptein Rex' AT-TE™

  • Kaptein Rex' AT-TE™
  • Kaptein Rex' AT-TE™

Imperieinkvisitoren Fifth Brother med sin stormsoldatkompanjong forsøker å entre og ta styringen over kaptein Rex' modifiserte AT-TE. Det er en gammel AT-TE som ikke er spesielt fancy, men den har både kraner, stiger og en toppmontert skyter! Kjemp med Rex og klonevennene hans, kommandør Gregor og kommandør Wolffe for å holde angriperne fra livet.