Wookiee™

Wookieer er høye, pelskledde skapninger som lever lenge og kommer fra skogsverdenen Kashyyyk. De er milde og fredelige av natur, men kan være formidable motstandere om de tvinges til kamp.

TILKNYTTEDE PRODUKTER

TILKNYTTEDE SPILL