U-3PO

U-3PO er en protokolldroide som ligner veldig mye på C-3PO, og som tilsynelatende arbeider for prinsesse Leias mannskap om bord på Tantive IV Blockade Runner, som medlem av House of Alderaans diplomatkorps.