Skyhopper Pilot

Selv om T-16 Skyhopper-airspeedere først og fremst er laget for sivilt bruk, fungerer de også perfekt som øvelsesfartøyer for X-wing fighter-piloter, siden styresystemene ligner hverandre. Siden Skyhoppere flyr like over bakken trenger man gode reflekser og pilotinstinkter for å manøvrere dem.

TILKNYTTEDE FILMKLIPP