Senate Commando

Senatets kommandostyrke på Coruscant består av erfarne elitesoldater i blå spesialdrakter. Under Klonekrigene tjenestegjorde de som livvakter for senatorer, dignitærer og andre viktige myndighetspersoner fra Republikken.

TILKNYTTEDE SPILL