Rebel Trooper™ (Hoth)

Opprørssoldatene er utstyrt med vinterklær og kuldebestandig utstyr og har som oppgave å beskytte Opprørsalliansens hemmelige Echo-base på isplaneten Hoth.