Jawa™

Jawas er små, hettekledde skapninger med skinnende gule øyne. De kommer fra Tatooine og går kledd med lange kapper. Om bord i sine massive ørkenkjøretøy – sandcrawlers – gjennomsøker de ørkenplanetens sanddyner på jakt etter forlatte eller ødelagte droider, kjøretøy og annen teknologi. De ribber dem for deler, som de selger til de lokale duggsamlerne og andre kunder.

TILKNYTTEDE PRODUKTER