Imperial Navy Officer™

Offiserene i Imperiets flåte har kommando over soldatene med lavere rang når det gjelder bemanning og bevoktning av Imperiets baser og star destroyers. Selv om de har pugget alle Imperiets militærregler og -forordninger, mangler de ofte felterfaring og evnen til å ta raske avgjørelser i kritiske situasjoner.

TILKNYTTEDE PRODUKTER