Agent Kallus™

Agent Kallus var offiser i Imperiets sikkerhetstjeneste. Der hadde han ansvaret for å knuse ethvert tegn til opprør. Hans imperiekodenavn var ISB-021. Det lave tallet angir den høye rangen hans. Kallus var dyktig i nærkamp og meget farlig i felten. Hans hovedmål var å eliminere hele mannskapet på Ghost.