• Ikke før på slutten innser man hvor mektig den mørke siden er.

    EMPEROR PALPATINE™