Kanskje det mest mangfoldige teamet i LEGO gruppen

Kanskje det mest mangfoldige teamet i LEGO gruppen

Michal er skiftleder på fabrikken vår i Tsjekkia. Han har jobbet i LEGO gruppen i over åtte år, og skryter av at han har det mest mangfoldige teamet i produksjonen. «Jeg har kollegaer med mange forskjellige nasjonaliteter – tsjekkere, serbere, aserbajdsjanere, ukrainere, kroater og slovaker – med ulik bakgrunn, ulike identiteter og ulik alder, og de er alle noen sanne forbilder når det gjelder inkludering.»

Michal har aldri lagt skjult på at han er homofil, selv ikke i ung alder. Men han har valgt ikke å gjøre det til en del av måten han presenterer seg på overfor nye mennesker. «Jeg synes ikke det er viktig, og det kan bidra til unødvendige fordommer. Det at jeg er homofil, sier egentlig ikke noe om meg, akkurat som det å være blond ikke gjør deg til en dum blondine, slik som noen vitser hevder», sier han med glimt i øyet.

Å leve etter LEGO verdiene handler om å være inkluderende

«Jeg har alltid oppfattet miljøet i LEGO gruppen både som veldig mangfoldig og veldig inkluderende», tilføyer Michal. 

Da han startet i LEGO gruppen, var menneskelederen hans akkurat som Michal hadde håpet. Støtten og den ikke-dømmende holdningen på jobben har vært viktig for Michal. «Jeg mener at mangfold og inkludering støttes her ved at vi vurderer hverandre etter oppførselen vår og beslutningene vi tar, ikke etter hvor vi kommer fra, eller hvem vi er.»

Hver dag jobber Michal aktivt med å sikre at teamene hans trives. «Som skiftleder bruker jeg det fantastiske mangfoldet i teamet til å bytte rundt på teammedlemmene med jevne mellomrom. På denne måten får alle muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. I tillegg lærer folk fra andre land lettere det lokale språket, og det fungerer veldig bra for oss.»

Alle er helt fantastiske

«Fordommer skaper unødvendige skillelinjer i relasjonene våre. Jeg tenker på meg selv som Michal, ikke som homofile Michal», sier han og understreker hvor viktig det er å se forbi det ytre.

«Jeg jobber i produksjonen, andre på kontoret, men det som forener oss, er at vi jobber i et fantastisk selskap der alle kan være seg selv og føle seg trygge.»