70602 Jays elementdrage

  • Jays elementdrage
  • Jays elementdrage

Sett deg i dragesalen, og grip tømmene. Still inn dragens kjever og hode, vinger, bein og hale i imponerende kampstillinger. Unngå Cyrens harpunkrokskyter og mitraljøsen på piratens flymaskin. Avfyr de fjærbelastede skyterne mot flymaskinen. Frigjør deretter Nya fra Djinn-klingen!