LJÅMESTER GHOULTAR

Ghoultar var en av de sterkeste gjenferdene og hadde Morros fulle og hele tillit. Han var lojal og adlød alltid ordre, så fremt han kunne forstod hva de gikk ut på, da. Han var ikke akkurat den skarpeste kniven i skuffen. Ble han forvirret, var det faktisk like stor sjanse for at Ghoultar ødela for sine egne venner som for fienden. Hans to svakheter var musikk og Chens Puffy Potstickers. Han ble tilintetgjort da Den fremste ble beseiret.