NYA

Med unntak av Cole, er det ingen som gjennomgår større forandringer enn Nya. Etter flere år som ukjente og mystiske Samurai X, oppdager hun at moren hennes var Vannets mester. Kan hun oppfylle sitt sanne potensial? Ønsker hun å være en ninja? Etter litt nøling og med støtte fra Misako «følger hun strømmen» og blir et mektig våpen mot Den fremste.