MESTER WU

For å veilede ninjaelevene sine gjennom de tilsynelatende uoverstigelige hindringene de står overfor, gir Mester Wu de fire elevene ansvaret for å trene opp og rettlede Lloyd. Det endelige oppgjøret er nært forestående, og Wu konfronteres med fortiden sin når han treffer på en gammel flamme ... Misako, Lloyds mor!