Dogshank

Dogshanks forvandling er total. I dag er hun en diger og mektig kriger som kan svinge to kjettinger med ankere som våpen. Hun har sin egen unike æreskodeks, også når hun møter ninjaer til kamp.