Dogshank

Dogshanks forvandling er total. I dag er hun en diger og mektig kriger som kan svinge to kjettinger med ankere som våpen. Hun har sin egen unike æreskodeks, også når hun møter ninjaer til kamp.

Dogshank

Dogshank