COLE

Trusselen fra Morro er spesielt hardt å takle for Cole. Ikke nok med at han må kjempe mot det han frykter mest, nemlig gjenferd. I tillegg bruker han for lang tid i Airjitzu-tempelet og blir selv til et gjenferd! Han vil innse at forandringer også kan by på muligheter, uansett hvor skremmende de virker.