CHOPOV

Chopov er en av skjeletthærens viktigste medlemmer. Det er han som har jobben med å holde skjeletthærens kjøretøy i topp stand. Han nyter respekt for sine ferdigheter som mekaniker, men i likhet med Bonezai holder også Chopov munn. Resultatet er at han aldri får fortalt hva han har reparert eller om han har oppdaget nye problemer. Sjåførene oppdager som regel dette først når ting eksploderer.