BONEZAI

Bonezai har en av de viktigste jobbene i skjeletthæren. Han er sjefsdesigneren og har ansvaret for at skjeletthæren har kjøretøy som er raskere og kraftigere enn alle andres. Men siden Bonezai ikke snakker, klarer han dessverre aldri å forklare designendringer han gjør, noe som iblant fører til livsfarlige konstruksjonsfeil (våpen som skyter bakover, bremser som får kjøretøyet til å gå raskere og så videre).