GYLLEN HYPNOBRAI-STAV

Dette er slangestaven til Hypnobrai-stammen og symbolet på makten til Hypnobrai-generalen. Staven inneholder motgift som kan oppheve en Hypnobrai-hypnose. Når motgiften brukes med motgiftene i de fire øvrige stavene, dannes det en hvit væske som skaper et kart som viser hvor hoggtannbladene finnes.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting