FANGPYRE-STAVEN

Dette er slangestaven til Fangpyre-stammen og symbolet på makten til Fangpyre-generalen. Staven inneholder en motgift som opphever virkningen av et Fangpyre-bitt. Forutsetningen er at den brukes før offeret er fullstendig transformert. Når motgiften brukes med motgiftene i de fire øvrige stavene, dannes det en hvit væske som skaper et kart som viser hvor hoggtannbladene finnes.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting