HOGGTANNBLADENE

Dette er serpentinernes våpen fra gammel tid. Hoggtannbladene ble skapt ved hjelp av Great Devourers tenner. Den som er i besittelse av alle fire, kan tilkalle den grusomme slangen. Akkurat det ønsket Pythor å gjøre, så han satte i gang en leteaksjon for å finne våpnene. Han brukte motgiften i alle de fem slangestavene, for å skape et kart som viste hvor bladene var. Pythor fant og samlet alle de fire hoggtannbladene og brukte dem for å mane fra Great Devourer. Det første bladet lå i Det fordømte gravkammeret, det andre var bygd inn i Knivcupen og brukt som premie i NINJAGO talentkonkurransen, det tredje var i Ildtempelet, mens det fjerdes gjemmested lå på et ukjent for ninjaene. Bare Pythor hadde kartet ...

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting