VERDENSKRYSTALLEN

Et krystallinsk objekt med 16 sider som gir brukeren tilgang til alle verdenene som er forbundet med NINJAGO verdenen. Hver av de 16 sidene på krystallen åpner en egen verden. Verdenskrystallen ble skapt av den første Spinjitzu-mesteren, og ingen vet om det finnes mer enn én krystall. Den første Spinjitzu-mesteren visste at krystallen var veldig kraftfull og kunne forårsake stor skade hvis den havnet i feil hender. Derfor tok han den med seg i graven. Verdenskrystallen er blå.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting