DEEPSTONE

Deepstone er et sjeldent mineral som bare finnes på havbunnen. Dets unike egenskaper gjør at det er det eneste faste stoffet som kan påvirke et gjenferd. Det har kjemiske likheter med vann, og molekylene i Deepstone er i konstant bevegelse. Noen mener at selv om gjenferd kan bevege seg gjennom faste objekter, kan de ikke trenge gjennom noe som er i konstant bevegelse. Ninjaene bruker rustninger som er laget fra Deepstone, som en beskyttelse mot å bli besatt.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting