MØRK MATERIE

Et ondt stoff som hovedsakelig finnes under jorden på Mørkøy. Mørk materie ligner på lilla leire i sin opprinnelige form. Stoffet blir svart når det raffineres. Selv en veldig liten mengde kan forderve en person fullstendig, og Overlord selv kalte en gang stoffet for «konsentrert ondskap». Garmadon brukte mørk materie i Garmatron-maskinen sin og for å gjøre Nya ond.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting