CLOUSES TROLLDOMSBOK

Kalles også Trolldomsboken. Clouses Trolldomsbok er en gammel bok som tilhører trollmannen i svart magi, og den er fylt med magi og forbudt trolldom. Hovedgrunnen til at Mester Chen fattet interesse for boken, var Forvandlingens trylleformel. Med den kunne han og hans tilhengere forvandle seg til Anacondrai-krigere. Denne forvandlingen er imidlertid bare midlertidig – for å kunne gjøre den permanent, kreves essensen av en sann Anacondrai. Denne lille, men likefullt viktige informasjonen, finnes på side 148. En annen trolldom i boken kan brukes til å forvise noen til De fordømtes verden. Etter at Mester Chen ble bekjempet, ble Clouses Trolldomsbok brent av ninjaene.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting