LUFTKLINGER

Et boomeranglignende våpen laget av Deepstone, den eneste faste stoffet som kan påvirke et gjenferd. Ninjaene oppdager først luftklingene i Ronins pantelånerbutikk og bruker dem senere som våpen mot Morro og hans gjenferdhær. Ronin har et lager av luftklinger om bord i luftfartøyet R.E.X.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting