ULTRASONISK ANGREPSKJØRETØY

Kraftig bakkekjøretøy som ninjaene skapte ved hjelp av Skapelsesvirvelen. Da ninjaene stod overfor Great Devourer, ga det ultrasoniske angrepskjøretøyet dem en mulighet til å vinne. Zane hadde programmert lyden av den hellige fløyten, og ninjaene utstyrte angrepskjøretøyet med høyttalere, så de kunne bruke oldtidsmusikken som et våpen. Planen virket, men bare midlertidig. Devourers hale påførte angrepskjøretøyet store skader. Nya reparerte senere kjøretøyet for å bruke det i Ninjaball-løpet.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting