THUNDER RAIDER

Jays technokniv transformerte et vanlig bakkekjøretøy til det terrenggående kjøretøyet Thunder Raider. Med belter foran og digre bakhjul var det en smal sak for Thunder Raider å valse tvers gjennom stein og skrot. Coles jordrobot kunne kobles på bak, for ekstra fart og enda flere våpen. Thunder Raider var utrustet med rakettutskytere bak. Den ble ødelagt av Destructoid, men ble senere reparert igjen. Mens Jay var i Digiverset, gikk han inn i maskinkoden og gjenskapte Thunder Raider der.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting