HIMMELHAIEN

Himmelhaien er et elegant og kraftfullt jagerfly som himmelpiratene brukte til avanserte rekognoseringsoppdrag. Monkey Wretch designet flere av disse flyene, og de ble som regel flydd av Flintlocke eller Doubloon. De ankerformede vingene kan kutte gjennom skipsmaster og stål. Himmelhaien var fylt med skjult dynamitt, som kunne droppes på andre luftfartøy. Himmelhaiens jobb var å fly foran Ulykkens fartøy for å eliminere eventuelle trusler mot himmelpiratene.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting