ANGREPSLUFTSKIP

Angrepsluftskipet ble designet av Monkey Wretch og var et av himmelpiratenes kraftigste luftfartøy. Luftskipet besto av et middels stort skip festet til en gassbeholder med varmluft. Det var utstyrt med et skipsror for manøvrering og hadde én eneste kanon i baugen. Luftskipet var enkelt å manøvrere og ble brukt av himmelpiratene i mange angrep på handelsskip og kystbyer. Ninjaene bygget sin egen utgave av luftskipet for å infiltrere himmelpiratene.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting