LLOYDS GYLNE SYKKEL

Lloyd brukte sin gylne kraft til å lage en aerodynamisk, grønn sykkel med gylne kniver og stilige detaljer. Han brukte den for å unnslippe et nindroide-bakholdsangrep i Hiroshis labyrint. Sykkelen ble senere ødelagt i en tornado skapt av Den gylne mester.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting