RÅKJØRER1

Råkjører1 ble laget av Cyrus Borg til bruk mot Morro og gjenferdhæren hans. Dette kjøretøyets hovedvåpen er en kanon som kan absorbere mini-geister og andre gjenferd, og holde dem fanget i en tank bakpå kjøretøyet. Selv om den offisielt heter Ghost Taker GT, kalte Jay den for Råkjører1, etter seg selv. Den fremste ødela kjøretøyet i kamp.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting