ANACONDRAIKRØNSJER

Anacondraikrønsjeren var et lite terrengkjøretøy som Anacondrai-tilhengerne til Mester Chen brukte på øya. Hvert kjøretøy ble utstyrt med kraftige frontmonterte kjever, knusere, en hale som hugger og skjulte rakettutskytere. Knuserne var våpenet Chens menn brukte til å komme seg rundt på øya. Chen sendte et par av disse inn i arenaen da han følte at Jay og Cole latet som de sloss mot hverandre. Men de to ninjaene ødela raskt knuserne.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting