STORMGÅRDEN

Siden nye NINJAGO by var tuftet på sammenkoblede teknologier og dermed var meget energikrevende, etablerte Cyrus Borg dette anlegget for å «høste» elektrisitet fra luften i tordenvær. Når energien er samlet inn av gigantiske elektroder, temmes den og distribueres som strøm til byen og nindroidene. Anlegget er fremdeles fullt fungerende, selv om det ikke er hovedenergikilden til byen lenger.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting