MOJO DOJO

Stormester Dareths Mojo Dojo ligger i NINJAGO by. Dojoen er populær blant elever som ønsker å lære seg forskjellige dyriske kampteknikker. Dareth lærer opp vordende kampsport-eksperter i hvordan de knekker mursteiner. De begynner med å dele en sjokoladepudding med hendene og går videre til skum, kork, planker og til slutt, mursteiner. Mange kommer ikke lenger enn til kork.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting