KRYPTARIUM-FENGSELET

Kryptarium-fengselet er et høysikkerhetsfengsel som befinner seg i Sandhavet, og er ment å holde de verste fangene som finnes. Selv om denne avskrekkende fasiliteten er ment å være rømningssikker, er vaktene ubevæpnet som en del av en innsats for å skape et mer tillitsfullt miljø. Her prøver vakten Noble å skape "et oppmuntrende miljø". Da Ninjaene besøker Kryptarium-fengselet for første gang, er det for å finne Pythor.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting