SKYRIKET

Skyriket er én av 16 parallelle verdener som er tilknyttet NINJAGO verdenen, og er kanskje den mest mystiske av dem alle. De som bor her, har faktisk ansvaret for å skrive ned skjebnen til alle i NINJAGO verdenen. Det var de som bestemte at Cole skulle bli et gjenferd, at Zane skulle bli en nindroid, og at Lloyd skulle bli den grønne ninjaen. Morro klarte imidlertid å rømme fra skjebnen sin som forvist til De fordømtes verden. Det førte til at enkelte mente han fikk hjelp fra noen i Skyriket. Denne verdenen består av en samling vakre bygninger som er oppført på skyer. Ett enkelt tårn dominerer landskapet, og det huser Helligdommens sverd.

Ninjaenes dojo
Lyn
Elementsverd
4.5 Klosser
Finne opp ting