Dommedags-kosten

feb 11. 2016

Clay skal trene på hologymmen, men noe har gått galt og kaoset råder. Merlok 2.0 maner fram NEXO-evnen "Dommedags-kosten" og rengjør hele stedet på null komma svisj.